כיצד יחוייב כרטיס האשראי שלי?

 לאחר , ורק לאחר קבלת אישור סופי מחברת האשראי - יחוייב כרטיסך עפ"י הסכום הנקוב בהזמנה ועפ"י התשלומים שנבחרו על ידך בעת ביצוע ההזמנה ו/או הגשת ההצעה במכירה פומבית. את החיוב תוכל לראות בפירוט דפי האשראי שלך ו/או לברר בתנועות עתידיות.