האם שירות המשלוחים מגיע לכל אזורי הארץ?

 כן. המשלוחים מגיעים לכל רחבי הארץ. עקב המצב הביטחוני למתגוררים באיזורים עם גישה מוגבלת מטעמי ביטחון תתואם מסירה ביעד חילופי