האם ניתן לספק את המוצר הנרכש לכתובת בחו"ל?

 ניתן לשלח את המוצרים לחו"ל. בשל כך יש לפתוח משתמש חדש עם פרטי הכתובת בחו"ל. אנו נחזור אליכם עם מחיר המשלוח טלפונית לקבלת האישור מכם